Maria Montessori -leikkikoulu - Yksityinen päiväkoti, Espoo

Toimintamme

Maria Montessori -leikkikoulu on yksityinen päiväkoti, joka perustettiin v. 1985. Leikkikoulua pitää yllä lasten vanhemmista koostuva Olarin Montessoriyhdistys ry.

Kokopäiväryhmän paikkojen lisäksi meillä on osa-aikaisia paikkoja. Kokopäiväryhmän toiminta-aika on 7.45-16.45, osa-aikaisten hoitoaika klo 8.30-15.30.

Lue lisää...

Maria Montessori -leikkikoulu. Tuhatluku, sataluku, kymmenluku.

Mitä on Montessori-pedagogiikka?

Montessori-pedagogiikka on uskonto-kunnista riippumaton kasvatusfilosofia, jonka loi italialainen lääkäri Maria Montessori (1870 - 1952).

Montessorin teoria on lasta kunnioittava ja arvostava:

  • Lapsia tulee kunnioittaa ennen kaikkea lapsina ja itsenäisinä yksilöinä.
  • Lapsilla on sisäinen herkkyys ja kyky oppia ja suodattaa ympäristöstään omaa kehitystään tukevia aineksia
  • Lapsen persoonallisuus kehittyy vuorovaikutuksen ja toiminnan avulla. Lapset siis tavallaan luovat itsensä.
  • Oppimisen tärkein vaihe on varhaislapsuus 0-6 v.

Lue lisää...

Ilmoittautuminen

Leikkikoulusta kiinnostuneiden toivotaan ensin soittavan jononhoitajalle, puh. 050 5324624.

Vasta tämän jälkeen haetaan paikkaa kirjallisesti hakulomakkeella. Perheen tulee myös käydä tutustumassa leikkikoulussa. Käyntiajan voi sopia puhelimitse opettajien kanssa, puh. 050 365 3246.

Lue lisää...