Maria Montessori leikkikoulu - Yksityinen päiväkoti, Espoo | Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen

Leikkikoulusta kiinnostuneiden toivotaan ensin soittavan jononhoitajalle (puh. 050 5324624). Vasta tämän jälkeen haetaan paikkaa kirjallisesti hakulomakkeella. Perheen tulee myös käydä tutustumassa leikkikoulussa (käyntiajan voi sopia puhelimitse opettajien kanssa, puh. 050 365 3246).

Hakulomake (soita jononhoitajalle ennen kun lähetät)

Jonoon hyväksymisestä ilmoitetaan kirjeitse. Samalla lähetetään maksulomake, jolla voi maksaa yhdistyksen vuosittain päättämän jonotusmaksun 20 euroa. Jonopaikka määräytyy maksupäivän mukaan.

Kun lapselle on vapautunut paikka leikkikoulussa, ottaa jonotuksen hoitaja puhelimitse yhteyttä vanhempiin. Paikkoja vapautuu yleensä syksyllä, kun uusi toimintakausi alkaa. Satunnaisesti voi kuitenkin tilaa tulla muulloinkin esimerkiksi muuton takia. Lapsen tullessa leikkikouluun tulee ainakin toisen vanhemmista liittyä Olarin Montessoriyhdistys ry:n jäseneksi.

Jononhoitajana toimii Piritta Voipio puh. 050 5324624

 

Maria Montessori leikkikoulu, Espoo - Tornin rakentaminen